mHealth

White paper book2

White paper: mHealth in Nederland

In het licht van de enorme mogelijkheden die mobile health (mHealth) biedt, beschrijven en onderzoeken we in dit white paper de huidige stand van de mHealth sector in Nederland: waar de meeste potentie en groeimogelijkheden voor bedrijven liggen en wat de struikelblokken voor ontwikkeling en implementatie zijn. Hiervoor voerde JAPPS interviews met een tiental experts en professionals uit kennisinstellingen, zorginstellingen en het bedrijfsleven.

 

Dit white paper is hier te downloaden