CBK

CBK

Voor het CBK Rotterdam ontwikkelde JAPPS een applicatie waarbij kunst in de openbare ruimte via een mobiele web app kan worden benaderd. Uitdagingen: database synchronisatie, geo-locatie en lokale cache. Gebruikte technieken en libraries: Google Maps, jQuery mobile, HTML, JavaScript, PHP en MySQL.